Linda Ylivainio vann redan som 19-åring en uppsatstävling om framtiden i Sverige vid Kvinnor Kan-mässan 1994 i Östersund. Hon hade då kommit in på juristlinjen i Umeå. Redan då var hon övertygad om att hon ville leva i Tornedalen. Hon satsade på att bli åklagare för att kunna återvända hem.
Den första politiska debatten som hon deltog i på NSDs debattsida handlade om synen på homosexuella i polimik med kristdemokraterna.
Redan som 22 åring var hon en av centerns riksdagskandidater inför valet 1998.
Efter sin examen var hon politisk sekreterare vid EU-parlamentet åt Karl Erik Olsson, c.
2003-2005 ledde Linda Ylivainio Expedition Övertornio ett utvecklingsprojekt.
2004 var hon femte namn på listan till EU-parlamentet.
Efter valet 2006 är hon gruppledare för centern i Övertorneå kommunfullmäktige och politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson.
Hon är född den 1 juni 1975. Hon bor i Övre Kuivakangas tillsmannas med Göran Mörtberg.