Det unisona budskapet är "grönt ljus" för lingonen.

Betydelsen av att totalkrom innehåller det cancerogena sexvärda kromet tonas ned och de talar inte om världens giftigaste gasförening som släpps ut på området. En gas som bland andra forskare Frauke Ecke har konstaterat tas upp i kroppen.

Mest förorenat
De talar inte heller om dioxinhalten som är högst i Sverige och att Haparanda är det område i Sverige som är mest förorenat av krom och nickel (som redovisats av Svenska miljöinstitutet).

Inte heller nämns att Outokumpu inte använder sig av bästa tillgängliga teknik för rening, en detalj som bland andra länsstyrelsen påtalat.

Utelämnas
De redovisar en lingonanalys där det sexvärda kromet inte redovisas och som delfinansierats av Outokumpu.

- Det är sant att det finns mycket annat än lingon att titta på, av denna orsak är det bättre att plocka lingon på annan plats än i nedfallsområden, säger Kai Virtanen, miljöinspektör vid Torneå stad.

Outokumpus ledning avfärdar det sexvärda kromet med att det förekommer i så liten mängd och de stöder sig på att de själva vet var i processen det uppstår.

De pratar om gränsvärden för det ofarliga kromet.

- 50 gram lingon ger 40 procent av det dagliga rekommenderade intaget av krom, säger Kai Virtanen.

Liten del
Men för sexvärt krom finns ingen rekommendation om dagligt intag eftersom ämnet är giftigt.

- Det är giftigt men förekommer i så liten del, säger Juha Kekäläinen, miljöchef vid Outokumpu.

NSD har berättat om lingonanalysen som gjorts på lingon, icke sköljda och sköljda bär, plockade hösten år 2010 och med mätpunkter upp till 31 kilometer från fabriken.

Resultatet visar på förhöjda värden, inte minst i Riekkola som är nedfallets kärna.

Att tornedalingen utöver lingon även äter hallon, blåbär, ren- och älgkött, potatis och fisk - det talas det inte om.