Totalt är det 29 kommuner i Sverige där kopparnätet släcks ned under 2016 och 2017.

– Vi har valt ut ett antal kommuner i en lite mer strukturerad satsning i bytet från kopparnät till fiber och mobil. Vi ser att vårt kopparnät inte har den driftsäkerhet och kvalité som behövs. Det börjar bli närmare 60 år och man har reparerat på vissa områden, men det håller inte längre att fortsätta reparera, säger Inger Gunterberg, informationschef på Skanova som är Telias leverantör av nätkapacitet.

I framväxten av de nya digitala tjänsterna står sig inte kopparnätet särskilt bra längre, framhåller Gunterberg.

Artikelbild

| FLERA BYAR. I Överkalix kommun berörs flera byar av Telias satsning som går ut på att gå över från koppar till fiber och mobilt.

Men vad händer med de byar som inte har något bra alternativ till kopparnätet?

– I de här kommunerna som vi gör en satsning på är områden där vi ser att vi har en väl utbyggd kapacitet i våra mobila nät. Vi har också byggt fiber i de här områdena för vi ser att koppnätet inte har den kapacitet som vi vill erbjuda våra kunder.

Erland Nilsson, som själv är bosatt i Böle utanför Råneå, menar dock att det finns områden där mobiltäckningen i dag inte fungerar tillfredsställande i flera av de byar som finns på listan.

– Vi har definitivt döda fläckar där vi inte kommer ut i det mobila nätet. Det är häpnadsväckande och tråkigt att man stänger ner kopparnätet. Det är stora problem på vissa ställen, säger han.

Artikelbild

| OROLIG. "Man plockar lite i sänder från glesbygden", säger Erland Nilsson om nedläggningen av kopparnätet.

Han tycker det är ett hårt slag mot glesbygden.

– Det är brist på respekt för människor som bor ute i glesbygden. Men vi är för få. Vi får alltid stå tillbaka.

Artikelbild

| SATSNING. Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, menar att de utvalda orterna har väl utbyggd ny teknik som ersätter kopparnätet.

Inger Gunterberg framhåller att det ska finnas alternativ till kopparnätet.

– Telia har alltid ansvaret för att lotsa kunderna till en ny, alternativ kommunikationsteknik och tjänst. Om det är att det finns fibernät, eller mobil lösning, säger hon.

I mobilsvaga områden kan signalen förstärkas.

– Vi kan förstärka medsignalerna om det är så att man upptäcker att telefonen inte har tillräcklig täckning. Det här ska fungera lika bra som det fasta nätet har gjort. Man ska ha samma kundupplevelse.

Finns det risk för att kunder ändå kan hamna i skugga?

– Sverige är exceptionellt. Det finns 200 operatörer som erbjuder fiber. Jag vet att man är väldigt aktiv i just Norrbotten. Vi bygger ut våra mobila nät i hela Sverige och de här områdena som ligger i planeringen är valda på grund av att det finns fullgoda alternativ.