Markus Petäjäniemi blir ordinarie enhetschef på teknik- och processutveckling från den 1 juni, i dag är han tillförordnad chef för samma enhet, som kommer att byta namn till marknad och teknik. Logistikavdelningen kommer även fortsättningsvis att ha ett koncernövergripande uppdrag men kommer organisatoriskt att tillhöra Division Norra. Jan Lundgren, som för närvarande är tf enhetschef för Försäljning och logistik, övergår till tjänsten som avdelningschef.