– Det här arbetet är högt prioriterat. Vi känner oss lite betydelsefulla att få ansvara för en sådan viktig del i LKAB:s framtid, säger Björn Koorem, vd vid LKAB berg och betong.

Salvan sprängdes i slutet av förra veckan och innebär att de första fem meterna i den nya orten norrut mot Luossavaara är brutna. Nivån är på 1375 meter, alltså tio meter under huvudnivån 1365. Planen är att spränga en salva om dagen framöver. Sprängningarna ska i huvudsak göras kvällstid.

– Det är ingenting som kommer märkas för Kirunaborna.

Artikelbild

| Brytningen vid Kirunavaara ska ske norrut i framtiden, planerar LKAB.

Björn Koorem bedömer att man just nu befinner sig under korsningen mot LKAB:s industriområde från E 10:an. Orten ska i första steget bli 400 meter lång. Arbetet beräknas ta 3-4 månader.

– När det är klart antar jag att de vill förlänga undersökningsplatsen så att vi fortsätter ännu längre norrut. Planen är att driva en ort under hela 2019.

Från orten ska sedan de viktiga borrningarna göras, som går ut på att kartlägga hur djupt mineraliseringen går.

– Vårt arbete är att bereda utrymme för borrningarna. Se till att de får plats med sin utrustning. Arbetet sker i nära samarbete med geologerna och prospekteringsavdelningen, säger Björn Koorem.

Läs mer: LKAB:s ödesbesked

Det var i slutet av oktober som LKAB släppte den dramatiska nyheten att Kirunagruvans malmkropp inte alls är lika omfattande som man tidigare trott. När malmen på 1365-metersnivån tar slut på 2030-talet blir det ingen ny huvudnivå nedåt. Däremot kan det bli en huvudnivå i nordlig riktning.