Arbete Regeringen och samarbetspartierna måste skyndsamt öka antalet platser för arbetsmarknadsutbildning i Sverige.

Denna uppmaning ger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och arbetsgivarorganisationen Almegas vd Thomas Erséus i en gemensam artikel på Dagens Nyheters debattsida.

"För att kunna möta utmaningarna med arbetslöshet och kompetensbrist måste dagens låga nivå på drygt 5 000 utbildningsdeltagare mångdubblas", skriver de.

Därtill vill debattörerna att utbildningsformen breddas, så att Arbetsförmedlingen får möjlighet att anvisa arbetslösa till vanliga utbildningar – såsom högskola och yrkesvux – på samma sätt som den upphandlade arbetsmarknadsutbildningen.

"Nedmonteringen av arbetsmarknadsutbildning och färre utbildningsplatser gynnar ingen, varken de arbetslösa eller arbetsgivarna, i synnerhet inte samhället som helhet", skriver de.