Det hölls i veckan ett seminarium på EU-nivå om hållbara transporter i arktiska regionen. På plats fanns Region Norrbotten, representanter från Uleåborg, Narvik och Luleå hamn, EU-tjänstemän och parlamentariker.

Även Pajalas kommunalråd Anna Kumpula Kostet (V) var på plats för att lobba för järnväg som skulle gynna gruvindustrin.

– Jag har givetvis pratat mig varm om banan mellan Kolari, Kaunisvaara och Svappavaara. Gruv- och mineralindustrin behöver öka sin produktion på ett hållbart sätt och då är infrastrukturen en viktig del i det, säger kommunalrådet.

Frågan om järnvägen har både hettat till och svalnat av med åren.

– Den här sträckningen har ju egentligen varit aktuell redan 2008, men det lades ju lite på is efter Northlandkonkursen. Nu är frågan väckt igen och trafikverket har tagit fram en rapport om den här banan och den senaste versionen är tryckt 2016 där man visar potentiella nya brytningsområden, men för att kunna gå in i dem behöver man satsa på infrastrukturen. I den här EU-kommissionens transportplan har man nämnt den här sträckningen som en potentiell flaskhals på längre sikt om man inte bygger även den, säger Anna Kumpula Kostet.

Även Norrbottniabanan och nya Sidenvägen hamnade i fokus i Bryssel under torsdagen. Kumpula tycker att de fick bra respons.

– Jag fick möjlighet att prata med en EU-strateg efteråt som tycker att det är bra att vi kommer med samma budskap om infrastrukturen och tar med olika perspektiv. Det är en styrka att en så stor region kan lyfta liknande utmaningar, men med olika vinklar.