Alla politiska partier ropar efter fler poliser och mer resurser till rättsväsendet. Kriminaliteten sätter skräck i samhället. Varje dag kan vi i media läsa och höra om mord och våld. Brottsligheten ökar och kryper allt lägre ner i åldrarna. Visst behövs fler poliser och mer resurser till rättsväsendet. Men är detta en hållbar lösning? Varför har det blivit så här ? Kan det vara så att samhällets ledande personer och samhället själv bär skulden till utvecklingen?

Samhället har med all nit och kraft gjort allt för att avskaffa kristendomen som talar om moral och etik. Jag befarar att vi nu skördar frukterna av detta okloka beslut. Att tala om moral och etik betraktas idag som fult och gammalmodigt.

Jag läste och hörde tidigare landshövdingen, polismannen och riksdagsmannen, Ragnar Lassinantti (S) berätta om hur det var i slutet på 1800-talet. Stölder, alkoholmissbruk och misär rådde i Norrbotten. Ragnar skrev: ”Det som inte 100 fjärdingsmän (poliser) med vapen i hand kunde åstadkomma, det gjorde prosten Laestadius med sin tunga.”

Jag tror att det var himmelens Gud själv som ingrep genom Laestadius predikningar. Folket besinnade vart deras liv ledde dem. En andlig väckelse tog tag i folket.

Det är inte fler poliser och större ekonomiska resurser som förmår lösa dagens problem. Lösningen finns hos Gud och hans ord. Bara det skulle finnas präster och andliga ledare som vågar ropa ut budskapet. Det är genom dem som Gud verkar, de som ofta betraktas som gammelmodiga idioter i samhället. Bara politiker och ”förstå sig påare” skulle inse detta.

Vakna Sveriges folk innan det är för sent!