LEDARE "Regeringen lägger börda på glesbygden", skriver ledarskribenten Johan Eriksson i Norrbottens-Kuriren (M).

Fakta är emellertid att arbetslösheten minskar i hela landet just nu – efter fyra år med S-ledd regering.

Lands- och glesbygdslän som Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Gotland, Jönköping och Halland har numera till och med lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

Det är också intressant att Norrbottens-Kuriren och Moderaterna nu gör drivmedelsskatterna till en stor fråga.

Jag är tillräckligt gammal för att komma i håg hur både M och KD utlovade stora bensinskattesänkningar inför valet 2006.

Men när partierna hamnade i regeringsställning bedrev de en politik som gick stick i stäv med detta vallöfte.

- 1 januari 2007 höjde alliansregeringen bensinskatten med nio öre per liter.

- 1 januari 2008 höjdes bensin- och dieselskatterna med 17 respektive 20 öre per liter.

- 1 januari 2009 steg bensinskatten med ytterligare 28,9 öre och dieselskatten med 22,4 öre (inklusive moms).

Med andra ord: KD och M lovade runt men höll tunt.

Därför känns det minst sagt vågat av borgarna att på nytt använda bensinskatten som ett slagträ i valrörelsen.