I flera år har den socialdemokratiskt ledda regeringens budskap varit att LSS är ett problem, personlig assistans är för dyrt, antalet timmar som betalas av Försäkringskassan för stöd åt dem med stora funktionsnedsättningar ska minska. Lika länge har Liberalerna, funktionshinderorganisationer m.fl. slagit larm om det djupt omänskliga i den hållningen som faktiskt drabbar t ex barn som inte kan andas själva, barn som behöver sondmatas, och deras familjer stenhårt.

Liberalerna redovisar statistik från Försäkringskassan över hur många assistansberättigade i ditt län som förlorat sin assistans under tiden regeringen Löfven suttit vid makten. Det är siffror som skrämmer och förskräcker men som Socialdemokraterna inte vill kännas vid. 68 personer i Norrbotten har förlorat sin assistans sedan 2014. Men inte för att deras behov minskat. Tvärtom. De är offer för en cynisk besparingspolitik som måste få ett stopp. Hjälp med andning är inte längre grund för personlig assistans. Äter du på annat sätt än genom munnen så förvägras du också assistans. Regeringen har hela tiden slagit ifrån sig och sagt att det är domstolar och Försäkringskassan som tolkar reglerna så, och att de själva är oskyldiga till att så många liv slagits i spillror.

Våra socialdemokratiska riksdagsledamöter från länet vill gärna ge sken av att fusket inom assistansen är så omfattande att det kräver kraftfulla åtgärder. I debatten raljeras det om assistansanvändare som simulanter som kräver lyxsemestrar. Regeringen har lyckats inpränta bilden av att assistansreformen är hotad av kriminella om inte något görs. Men hur stoppas kriminella av att barn inte får hjälp med att äta och andas?

Artikelbild

För att förstå angreppen på den personliga assistansen måste vi inse under vilka fruktansvärda förhållanden personer med omfattande funktionsnedsättningar tvingats leva under. Inte sällan inlåsta.

Alltid utan inflytande över vem som skulle ge dig hjälp med dem mest intima behoven. Vem som skulle släppas över tröskeln till sovrummet bestämdes långt ovanför huvudet på den det berörde. Det var därför vi liberaler var pådrivande för att införa rätten till personlig assistans. Liberalism handlar om makten över ditt liv – den ska du själv ha så länge det inte går ut över någon annan.

Därför är kampen för att återupprätta assistansen så självklar för oss. Precis som det smärtar oss lika mycket när media rapporterar om assistansberättigade som fått sina liv slagna i spillror. Eller när självutnämnda experter lägger ut texten om vad som är lagom bra levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

De liberala värderingarna tar sin utgångspunkt i varje människas livsförutsättningar. Det liberala samhällsbygget ser till att våra gemensamma trygghetssystem bygger på individens förutsättningar.

Artikelbild

Inte tvärtom. Så ser skälen för oss liberaler ut när vi tar kampen för den enskilde assistansanvändaren mot socialdemokraternas övertro på minuträknande, nitisk kontroll och överförmynderi.

Liberalernas krav är solklara. LSS behöver nya regler med fokus på goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet. Det innebär kostnader, men det ger också mycket tillbaka. Vi kommer försvara rätten till frihet.

Socialdemokraterna i Norrbotten måste svara alla de 68 utsatta människor i länet och som under mandatperioden förlorat sin assistans varför de förtjänar politisk förtroende.