Det är Internetstiftelsen och regeringen som delar ut anslaget till så kallade "Digidel center", fysiska platser dit medborgarna kan vända sig för att lära sig mer och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

– Digidel center är ett sätt att minska det digitala utanförskapet som visat sig vara väldigt framgångsrikt. Därför är det mycket glädjande att se att både regeringen, som valt att satsa pengar på detta, samt kommunerna runtom i landet är så engagerade och tar den här frågan på allvar, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

Ett center är redan igång på Motala bibliotek. Konceptet ska nu spridas.

– Jag har själv besökt Digidel centret i Motala och är glad för att regeringen nu bidrar till att sprida konceptet som hjälper människor att ta del av den nya tekniken och de möjligheter som den erbjuder, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Läs mer: Ny teknik på biblioteket

Totalt hade ett 50-tal kommuner ansökt om medel. Tidigare har Luleå beviljats 950 000 från statliga Kulturrådet till ett treårigt projekt för att upprätta en digital läroyta på biblioteket i Kulturens hus. Pengarna från Internetstiftelsen läggs ihop i samma satsning.