I dag beslutade kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att ta emot mellan 80 och 100 flyktingar under 2013.

Det är samma nivå som 2012.

- Vi har beslutat att fortsätta med den nivån, säger kommunalrådet Karl Petersen (S).

Artikelbild

| Karl Petersen (S) avfärdade kritiken som svartmålning.FOTO: Kurt Engström

Skälet är, som NSD berättat tidigare, bristen på lägenheter i Luleå.

Länsstyrelsen har tidigare bett kommunerna om att försöka ta emot fler flyktingar än tidigare. Nästa år väntas det komma ett stort antal flyktingar från Syrien och Somalia.

- Vi vill gärna öka, men det finns ingen lösning på bostadssidan, säger Karl Petersen (S).

Men efter att Jonas Brännberg (RS) lyft frågan så har politikerna bestämt sig för att försöka hitta fler lägenheter till flyktingar.

Artikelbild

| Karl Petersen (S) avfärdade kritiken som svartmålning.FOTO: Kurt Engström

- Vi ger i uppdrag till kommunchefen att se över möjligheterna till att öka mottagandet, säger Petersen.

Förhoppningen är att kommunen "genom samarbete och samverkan" ska kunna få fram ett antal till lägenheter till flyktingar. Det handlar om personer som redan fått permanent uppehållstillstånd, och därför behöver ett boende.

- Vi kanske hittar 30 platser till. Då tar vi dem, säger Karl Petersen.