Det är tekniska förvaltningen som räknat på basketklubbarnas "Vision basket" och kommit fram till sju olika alternativ. Av dem anser förvaltningen att två bör gå vidare för beslutsdiskussion.
Det dyraste förslaget har prislappen 220 miljoner kronor och innebär att den nuvarande B-hallen rivs och en helt ny hall byggs på parkeringen mellan nuvarande Pontus och brandstationen.
Mobila läktare
Det billigare kostar 125 miljoner kronor och omfattar en utbyggnad av nuvarande A-hall med bland annat bättre toalettutrymmen och mobila läktare.
Priserna hamnar dock långt över vad basketklubbarna en gång torgförde.
- Basketklubbarna sade att det skulle kosta 60 miljoner kronor och då höjde tekniska förvaltningen
budet till 80. Nu är vi uppe i 125 miljoner kronor enligt billigaste alternativet. Det är uteslutande elitbasketens behov som ska tillfreds-
ställas, säger Vänsterpartiets
gruppledare Börje Lööw.
Enligt tekniska förvaltningen måste det hur som helst satsas på den nu 44-åriga Pontushallen.
- Det rör sig om stora pengar. Bara nya ytskikt, utbyte och underhåll av elsystem och vattenledningar kostar 43 miljoner kronor. Det är en kostnad som vi inte kommer ifrån, säger Karl Petersen.
Ökade driftskostnader
Enligt Petersen kommer frågan nu att hänskjutas till budgetutskottet.
- Antingen säger utskottet att vi sätter igång redan i höst eller så hänskjuts frågan till nästa år. Det låter rimligt att klara ombyggnaden till år 2012.
Ombyggnaden av Pontus innebär ökade årliga driftkostnader. I dag kostar hallen 5,7 miljoner kronor och efter 125-miljonersutbyggnaden stiger kostnaden till 19,6 miljoner kronor. Väljs 220-miljonersalternativet blir den årliga kostnaden 32,1 miljoner kronor.
- Då är kostnaden uppe i samma nivå som för Coop arena, säger Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
Det finns en tveksamhet inför ännu en stor investering i en sportanläggning.
- Ekonomin är orolig och då är det välfärdens kärna vi måste prioritera. Då får sådana här saker komma i andra hand, säger Thomas Olofsson, Folkpartiets gruppledare.