n Den borgerliga regeringen genomförde jobbskatteavdraget, som innebär att vi som arbetar och har lön får dra av 1 000 kronor i månaden på den inkomst som beskattas.

Det marknadsförs som arbetarpolitik, men vem är det egentligen som gynnas i slutändan?
Genom att vidga klyftan mot de som lever på A-kassa, sjukbidrag och liknande vill regeringen göra människors situation så desperat att de tvingas jobba till vilka villkor som helst. Så skapas en arbetskraftsreserv som man kan använda för att försämra villkoren och sänka lönerna.
Med den borgerliga regeringens politik för att minska de så kallade "marginaleffekterna" är vi på väg mot samma situation som i USA, där miljontals människor är "arbetande fattiga".
Dessa har ett jobb men lönen och villkoren är så dåliga att de ändå tvingas leva i fattigdom och misär.
Om man ser den sidan av saken så är det uppenbart att jobbskatteavdraget som på kort sikt ger oss lite mer pengar i plånboken på lite längre sikt är en enorm försämring.

Det är bara ett av de tunga skälen till att Reinfeldts regering måste köras ut med den socialdemokratiska biljetten i valet 2010.