- Vi stammare har ett dolt handikapp, som i det flesta sammanhang innebär problem för oss, säger Annika Stenmark och en av initiativtagarna till föreningen.
Vad vill ni uppnå med er förening?
- Dels ett ställe dit stammare i länet kan vända sig men framför allt vill vi synliggöra vårt handikapp men också att få människor att förstå vilka problem vi stammare har.
Och vilka problem kan det vara?
- Till exempel vid anställningsintervjuer men inte minst när det är frågan om att tala inför publik.
Hur många norrbottningar som stammar är det ingen som vet med exakthet men sett över hela riket så rör det sig om en procent. Det innebär i så fall att det kan röra sig om ett par tusen norrbottningar som bär på detta handikapp. Landets nordligaste förening för stammare finns i Sundsvall.