Ön Rödkallen ligger 36 kilometer från Södra hamn där Sol-Britt och Jan Hertting bor fyra våningar upp och med utsikt över sjöfarten. De träffades på Blackis i Svartöstan för 50 år sedan och då blev också ön Rödkallen en viktig del av deras liv.

- Sol-Britts pappa var lots och tog oss med ut till Rödkallen. Då var jag redan fascinerad av Sol-Britt men då blev jag också fascinerad av ön. Antingen blir man det eller så undrar man var man hamnat, säger Jan Hertting om ön i yttersta skärgården.

Till Rödkallen har de sedan alltid återvänt under de 50 åren och häromåret föddes tanken att skildra ön i ord och bild. Arbetet inleddes förra sommaren och resultatet ligger nu klart: 80 sidor bilder och texter. Och inte vilka texter som helst.

Artikelbild

| Sol-Britt Hertting skrev texten på vers till boken om Rödkallen. Till vänster Peo Rask, förläggare som också formgett boken.

- Vi har inte gjort någon historiebok och vi har försökt komprimera fakta. Texterna är skrivna på rim för då fastnar fakta bättre, säger Sol-Britt Hertting.

Då kan det låta så här om Rödkallen:

Här finns kyrka, el och drickbart vatten.

Här finns gatljus, som kan lysa om natten,

Artikelbild

| Den karga ön Rödkallen i Luleås yttersta skärgård.

och en gjuten landgång från hamn till fyr.

Här ligger en tätort i miniatyr.

Artikelbild

| Jan Hertting.

Det är Jan som hållit i kameran och Sol-Britt som arbetat med texterna, sedan har resultatet diskuterats. På tre månader sattes boken samman i samarbete med förläggaren Peo Rask.

- Det är bra att någon med annat perspektiv sett på boken. Det har försvunnit lite blombilder på vägen, säger Jan Hertting.

Artikelbild

Resultatet är en bok som ger intrycket av att ha de nödvändiga bilderna och texterna. Ett annat är att de som berättar känner väl den ö de berättar om.

Sedan har Peo Rask svarat för en enkel och elegant formgivning, fri från effektsökeri och med känsla för läsbarhet och bilder. En ros också för Stig Ahlstrands digitala bildbearbetning, för det är viktigt för en bildbok.

Artikelbild

Sol-Britt och Jan Hertting vill att Luleå skärgård ska göras mera tillgänglig för fastlandets medborgare. Det gäller också Rödkallen.

- Förra sommaren kunde turbåten Favourite bara ta sig ut en gång. Resten av turerna fick ställas in på grund av vädret, säger Jan Hertting.

Artikelbild

- Det blir bättre möjligheter för turbåtstrafik om hamnen rustas, säger Sol-Britt Hertting.