Det här framkom efter kommunstyrelsens arbets- och personalutskott haft sammanträde i går.

- Vi överklagar inte. Vi tar tillbaka projektet och ser vad vi kan göra så att det passar de som överklagat, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S).

Dyrare projekt
Det betyder att bron måste få en ny konstruktion, vilket gör projektet dyrare. Invändningarna har bland annat handlat om att bron begränsar räddningsfartyget Viscarias möjlighet att komma till Germandöfjärden.

Artikelbild

| Hur kunde kommunen mäta så fel? undrar Sandöbon Gun-Britt Brindelöv. Hon, Birgitta Johansson, Ingemar Johansson och Ola Berglund är besvikna efter att kommunen övergett sin nuvarande plan om en bro över Tjuvholmssundet.

Om notan blir för hög så signalerar politikerna nu att projektet kan läggas ner.

- Det måste man ta ställning till, säger Stålnacke.

- Det har alltid funnits en begränsad summa pengar. Det ska inte bli bro till vilken kostnad som helst, säger Annika Eriksson (MP).

När NSD ger beskedet till en samling Sandöbor som står på stranden vid Tjuvholmssundet så blir det tyst.

Artikelbild

| En början. Betongfundamentet riskerar bli ett monument över kommunens misslyckande tror Sandöbon Gun-Britt Brindelöv.

"Petersen har lovat..."
- Petersen har lovat att bygga en bro, säger Ingemar Johansson.

- Det här har ju pågått i 50 år nu, så det lär väl pågå i ett tag till antar jag, säger Ola Berglund.

Alla har läst domen från domstolen och ifrågasatt den. Bland annat att det skulle ta räddningsfartyget en och en halv timma att runda Sandön för att utföra en räddningsinsats i Germandöfjärden.

- På den tiden skulle de säkert hinna två varv runt Sandön, säger Ola Berglund.

Han menar också att seglarklubbarna i Luleå har fått för stort inflytande i beslutet.

50 bofasta
- Sandö-runt-seglingen en gång om året är så viktig för dem. Men vi har väl räknat det till ett 20-tal båtar som åkte runt. Det är överhuvudtaget lite båtar som passerar.

Gun-Britt Brindelöv pekar på de rostiga brofundament som redan finns på plats.

- De vet ju hur smalt det är här. Då kunde de väl lagt bron någon annanstans, när de visste att det skulle bli för smalt för räddningsfartygen. De vet ju hur bred Viscaria är, säger hon.

Alla är skeptiska till den isväg som anläggs varje år. Strömmen är stark i sundet och isen blir lätt svag. De brukar själva gå ut och skrika till folk som vill passera när isen är som mest förrädisk.

På Sandön bor i dag upp emot 50 bofasta och där finns 350 fritidshus.

Vägar måste rustas
Johan Björklund är en av ägarna till Brändö konferens, som driver Klubbviken. Enligt honom blir det svårt att vidareutveckla verksamheten utan bron.

- Det skulle räcka med en gång- och cykelbro. Då kunde vi ha en buss eller liknande till Klubbviken. Och då skulle vi kunna ha öppet året runt, säger han.

Trots isvägen går det i dag inte att hålla öppet året runt. Det kräver att kommunen rustar vägarna på ön.

- Den sista biten måste grusas. Nu är det sand i tre kilometer, det går inte när det blir blida, säger han.