Det stundar en ny upphandling av båttrafiken i Luleå skärgård. Då vill fritidsförvaltningen öka budgeten från 2,7 miljoner kronor till 4,3 miljoner kronor, allt för att leva upp till kommunens vision om en levande skärgård.

- Ska vi få den här ökningen måste vi få mer pengar, säger fritidschefen Helén Wiklund Wårell.

Bland annat ska det enligt förvaltningens nya plan bli möjligt att bo i skärgården och jobba inne i Luleå och tvärtom, med turer på morgonen och kvällen.

Artikelbild

Arbetsbåt blir skolbåt
- Den kan även köra skolbarn in till stan, säger Helén Wiklund Wårell.

Detta ska ske med den båt som nu betecknas som "arbetsbåten" och som tidigare gått från öarna in till fastlandet på morgonen och en tur tillbaka på kvällen. Denna båt har möjlighet att ta med sig tolv personer.

Utökad funktion
Förvaltningen har även sett att de betalar för outnyttjad trafik när det gäller den så kallade "badbåten", i dag Stella Marina, som trafikerar Klubbviken. Därför ska den båten få utökad funktion

- Det blir en viss ställtid för båten som vi betalar för. Därför kan den även ta en tur till Hindersön, säger Helén Wiklund Wårell.

155 timmar mer trafik
Störst förändring blir det enligt förslaget för de turer som nu Kungsholm gör. Den turbåten ska utöka sin trafik med 155 timmar, vilket bland annat innebär en förlängning av säsongen med tre veckor. Under högsäsongen ska turerna att bli fler och under försäsongen ska fokus läggas på helgturerna.

- Vi kommer nu att äska pengarna från nämnden, säger Helén Wiklund Wårell.

Nu ligger byggandet av bron till Sandön på is. Har det lösgjort pengar?
- Nej, bron ska ju nu omprojekteras och dessutom ligger de pengarna i en annan post.

Förfallstrafiken, den trafik som körs när isen är svag, kommer att upphandlas på samma sätt som tidigare. Perioden för upphandlingen är 2012 till 2014.