Det har stormat om reservatsbildningen på Sandön tidigare i höst.

Brändögruppen, som arrenderar Klubbviken, vill köpa hela anläggningen av kommunen med villkoret att man får modernisera och bygga ut med bland annat vintersatsning, ett konferenshotell och en ny stugby. Stugbyn planeras till det oexploaterade området i sydost.

Värdefulla naturområden
Både länsstyrelsen och kommunens miljökontor har velat banta utbyggnadsplanen med hänvisning till att värdefulla naturområden påverkas och att allmänhetens tillgång till ön hotas.

Artikelbild

- Vi har inte hört ett pip sedan i höstas. För vår del behöver det inte vara en nackdel om det blir naturreservat. Men då måste man frigöra en rejäl tomtbit som vi kan göra något bra av, säger Johan Björklund, delägare i Brändögruppen.

Länsstyrelsen har inventerat området och avvaktat flera stora utredningar, bland andra detaljplanen för Klubbviken, Norrbotniabanans dragning och en bränslepipeline till Kallax, men nu anser myndigheten att tiden är mogen för reservatsdiskussion på allvar.

Länsstyrelsen skriver att sandtallskogarna på Sandön är bland de finaste i landet med kustnära lägen. Den skriver också att
forskare vid Umeå universitet jämför insektsfaunan med den som finns i nationalparken Gotska sandön.

Aktuella avverkningsplaner
Förslaget är att fyra större områden på Sandön ska bilda ett statligt naturreservat. Förhandlingar med privata markägare pågår och nu vill länsstyrelsen lösa den kommunala marken.

Kallaxheden ingår också i utredningen. Länsstyrelsen skriver att naturvärdena i området varierar kraftigt, från värdefull gammal sandtallskog vid Snasahögarna till helt exploaterad mark exempelvis vid flygplatsen. Det skydd som finns i dag ger inget förbud mot skogsavverkning och länsstyrelsen föreslår att ett kommunalt reservat ska bildas för de områden som innehåller höga skyddsvärden.

Eftersom det finns aktuella avverkningsplaner för Kallaxheden vill länsstyrelsen träffa kommunledningen redan i början av nästa år.