Fredag den 9 december upphörde den störste operatören Cargonet med mer än hälften av kombitrafiken i Sverige. Det handlar om transporterna mellan terminalerna i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Gävle, Malmö och Trelleborg. Trafiken till Luleå och Umeå minskar också i omfattning men några tåg dit räddas tillfälligt till mars 2012.

Sammanlagt kan detta innebära upp emot 100 000 transporter per år som går över från järnväg till väg. Om inte regeringen ändrar villkoren kan det bli så mycket
som det dubbla. Det kommer att innebära kraftigt ökade utsläpp
av växthusgaser från trafiksektorn, och står i bjärt kontrast till miljöministerns löften från klimattoppmötet i Sydafrika.

Många företag vill i dag köra sina varor på tåg. Handelskammaren i Norrbotten med Polarbröd i spetsen har arbetat hårt för att rädda trafiken, och bjöd bland annat in den moderate infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd till Umeå. Ministern kom dock tomhänt. I en interpellationsdebatt upprepade hon att hon varken vill se över banavgifterna eller avregleringen av kombiterminalerna.

Miljöpartiet har under hösten lagt fram en ambitiös plan för fler tåg, rimliga priser och högre kvalitet på järnvägen. Vi är beredda att satsa på spårinvesteringar, bestående ökning av underhållet (regeringen satsar tillfälligt) och en tydlig samordning av ansvaret för järnvägen.

Under den senaste tiden har vi arbetat intensivt för att rädda kombitrafiken. Miljöpartiet har haft möten med riksdagspolitiker, godsoperatörer, näringslivet och media. Språkröret Gustav Fridolin har begärt samtal med infrastrukturministern som hittills svarat undvikande.

Miljöpartiet har flera förslag för att utveckla kombitrafiken. Vi vill säkra snöröjningen, vi vill ge Trafikverket ansvar för terminalerna som en del av infrastrukturen (den är sedan 2010 konkurrensutsatt vilket lett till olika villkor, priser och kvalitet på olika terminaler). Men vi har också föreslagit att regeringen ska avstå från höjningen av banavgifterna.

Regeringen planerar en fördubbling av banavgifterna mellan 2010 och 2014 och en fyrdubbling till 2021. Detta är orimligt med tanke på miljömålen men också dagens kvalitet på järnvägarna. Miljöpartiet kan acceptera höjningar när underhållet och kapacitetsproblemen åtgärdas och lastbilskatten införts, inte innan dess.

Trafiksektorn står för en ökande del av klimatutsläppen, som måste minska kraftigt. Lastbilarna är också inblandade i fyra av tio dödsolyckor i Sverige. När många företag också önskar att frakta sina varor på tåg måste regeringen ta sig samman.

Miljöpartiet uppmanar rege-ringen: Ta tillbaka förslaget om höjda banavgifter och se till att kvaliteten på kombiterminalerna garanteras. På det sättet kan vi hejda invasionen av lastbilar på de svenska vägarna under 2012.