På torsdagen kom det nybyggda ekipaget upp från Scanias fabrik i Södertälje och visades upp på Müllers lastbilars anläggning i Luleå.

Skytteltrafik
Som NSD tidigare har berättat är Trafikverket villigt att diskutera dispenser för upp till 90 tons totalvikter (den gällande maximala totalvikten i Sverige är 60 ton) för de lastbilsekipage som ska forsla malm mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Transporterna kommer att gå i skytteltrafik, dygnet runt, längs den 15 mil långa vägen när fem miljoner ton koncentrerad järnmalm årligen ska produceras från och med första kvartalet 2013.

Logistikkedja
Malmen ska transporteras med lastbil till Svappavaara, därifrån vidare med Malmbanan till utskeppningshamnen i Narvik. Northland samarbetar med svenska Peab, norska Grieg logistics och amerikanska Savage för att få hela logistikkedjan att fungera.

Artikelbild

| Det nioaxliga ekipaget, draget av en 730 hästkrafter stark Scania och med 78 tons totalvikt, ska testköras för att hitta den optimala ekipaget för malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara.FOTO: Maria Ekman

- Vi ska nu testköra den här prototypen, tillsammans med Müllers lastbilar och Trafikverket, för att hitta den optimala lösningen när det gäller effektivitet, ekonomi, miljö och även trafiksäkerhet, säger Jonas Lundström, vice vd för Northland.

Nioaxlad
Exakt vilka totalvikter det kommer att bli, hur många lastbilar och hur många turer per dygn är ännu osäkert.

- Vi ska väga alla faktorer mot varandra för att hitta den kombination som fungerar bäst, säger Willy Sundling.

Det nioaxlade ekipage som nu ska användas för provkörningar har en totalvikt på 78 ton med full last. Med ytterligare en axel på dollyn (där vändskivan för trailern är fästad) kan ekipaget ha 90 tons totalvikt.

Artikelbild

| Det nioaxliga ekipaget, draget av en 730 hästkrafter stark Scania och med 78 tons totalvikt, ska testköras för att hitta den optimala ekipaget för malmtransporterna mellan Kaunisvaara och Svappavaara.FOTO: Maria Ekman

- Det är inte säkert att 90 ton är det optimala. Det får våra testkörningar visa. Det fina är att det här ekipaget är som ett vanligt lastbilsekipage att köra, även om totalvikten är högre så är axeltrycket inte högre. Ekipaget är lika lättkört som ett vanligt lastbilsekipage och lika lätt att köra om och passera för de privatbilister som också färdas längs vägen, säger Curt Jonsson, ledare för Müllers lastbilars del i projektet.

Otursnummer
NSD:s utsände såg fram emot att få provköra specialekipaget. Men en hydraulslang gick av så därav blev det intet. Så hade fordonet också otursnumret 13 i Scanias demobilsflotta...