Första gången skärgårdstrafiken upphandlades var inför sommaren 2002. Ett Stockholmsbaserat rederi ägt av Bo Tidblom vann upphandlingen med ett bud som var avsevärt lägre än konkurrenterna.

Tidblom tog med sig Ronja till Luleå, en snabb båt som tog mycket folk. Därmed förändrades skärgårdstrafiken från att ha tyngdpunkten på sightseeingverksamhet till att mer bli en form av skärgårdsbuss.

Avtalet var på fem år och antalet passagerare ökade varje år. Verksamheten drevs av Lennart Hennix bolag Condor shipping, som leasade båtarna Ronja och Gajecha av Stockholmsrederiet. Efter sommaren 2004 köpte Condor shipping båtarna och tog över avtalet.

Till sommaren 2008 gjordes en ny upphandling som blev dubbelt så dyr som den tidigare. Luleå kommun ville ha en större båt och Condor shipping köpte Kungsholm, som var tänkt att ersätta Ronja.

- Det blev strul med upphandlingen. Ronja blev kvar och sommaren 2008 körde vi med tre båtar till priset av två, säger Lennart Hennix.

Sedan såldes Ronja till Höga kusten och inför sommaren 2010 såldes bolaget Condor shipping till Brändögruppen, som tog över avtalet.

Vill utöka tidtabellen
Nu vill Luleå kommun utöka tidtabellen och förlänga säsongen in bra bit i september, vilket innebär att man satsar ytterligare 1,6 miljoner kronor årligen.

- Satsningen på uthyrningsstugor i kombination med att Ronja kom till Luleå är nog de faktorer som bidragit mest till att förändra skärgårdstrafiken. Svårigheterna har hela tiden varit att få en tidtabell som passar alla aktörer: de som bedriver verksamhet i skärgården och vill ha ut mycket folk, de som bor där och de som bara vill ut och titta, säger Göran Wallin, som under många år var Luleå kommuns skärgårdschef.

Turbåtstrafiken med Stella marina till och från Klubbviken har under alla år varit en separat del av skärgårdstrafiken. Den har drivits av Krister Josefsson, ända till i år då Brändögruppen tog över.