Det är Sirges och Jåhkågaskas samebyar som tillsammans med Svenska samernas riksförbund (SSR) i dag har lämnat in en skrivelse till Bergsstaten gällande borrningar i ett område som kallas för Parkijaure 2.

- Om det visar sig att bolaget utfört arbeten utan gällande arbetsplan även inom detta område, vilket många faktorer pekar på, kan bolagets trovärdighet som exploatör verkligen ifrågasättas, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på Svenska samernas riksförbund.

Det var i december förra året som det uppdagades att Beowulf mining provborrat i området som kallas för Kallak 1, utan att ha alla papper i ordning. Tidigare denna vecka träffade bolagets ledning Jokkmokks kommun för att be om ursäkt för att de fel de begått.

Jenny Wik Karlsson tycker att bolaget visar på en viss nonchalans när man inte har koll på alla papper.

- Det har bolagsstämma på fredag och det kanske är så att man vill kunna åka hem till London och säga att man träffat kommunen, och att man har gjort sitt bästa här, säger hon.

SSR begär nu att tillsynsmyndigheten Bergsstaten tillsätter en utredning även för Parkijaure 2.

Det pågår en utredning på åklagarmyndigheten för att komma fram till om Beowulf mining gjort sig skyldig till brott.

- Det är ett så kallat målsägarbrott vilket betyder att åklagaren sannolikt lägger stor vikt vid om någon lidit stor skada av det som skett. Och det är ingen som skadats, så i sammanhanget är brottsanmälan en liten sak, säger Lotta Lauritz, jurist på Bergsstaten i Luleå.

I skrivande stund väntar Bergsstaten på ett svar från Beowulf mining gällande det första ärendet, Kallak 1. Bolaget har till sista januari på sig att skicka in en förklaring till vad som har hänt och en beskrivning av vad de har tänkt vidta för åtgärder.

Om Bergsstaten bedömer att överträdelserna är tillräckligt allvarliga så kan de återkalla gällande tillstånd.

- Det kan komma ett avgörande under februari, säger Lotta Lauritz.