Partiet har lagt flera motioner
i frågan. Man vill erbjuda självförsvarskurser, men även utbildningar i jämställdhet i både grundskola och gymnasieskola.

Enkätundersökning
- Men vi får inte igenom dessa, säger Nina Berggård, gruppledare för V i Luleå.

Därför gick hon och partikamraten Hanna Goding ut i Luleås gymnasieskolor för att göra en enkätundersökning.

Resultatet av den visar att drygt hälften av de svarande uppgav att de utsatts för kränkningar. Frågan ställdes i ett sammanhang där den kopplades till sexuella kränkningar, vilket partiföreträdarna tolkar som att kränkningarna varit av sexuell natur.

"Bögjävel"
Även pojkar uppger att de råkat ut för detta.

- Det är tydligen ganska vanligt att killar får höra ord som "bögjävel", även på gymnasiet, säger Nina Berggård.

Enkäten visar också att ju äldre gymnasieeleverna är, desto vanligare är det att man tror att män och kvinnor inte behandlas jämställt.

- Frågan är om man blir mer medveten med stigande ålder, säger Bertil Bartholdson, vice gruppledare.

Våld och hot
Enligt enkätstudien uppger en tredjedel av eleverna att det har utsatts för våld, eller hot om våld. Bland dessa finns ett intresse för att delta i utbildningar om jämställdhet och feministiskt självförsvar.

- Jag tycker att man ska se utbildningarna som en allmän hälsosatsning. Om det händer något har man bättre verktyg att hantera det, säger Nina Berggård.

Socialdemokraterna har tidigare avslagit motionerna om självförsvar med hänvisning till att skolan redan har i uppdrag att verka för barns lika möjligheter, och att arbeta mot diskriminering.