Under 2011 hanterade Luleå hamn drygt nio miljoner ton gods. Det är den tredje största godsmängden
i hamnens historia.

- Det är snudd på rekord. Vi är glada över att går så bra och det bygger ju på att industrin går så bra. Det är volymerna vi pratar om, säger Roger Danell, hamnchef.

Även i år förutspås godset att öka. Men utgifterna under förra året blev ovanligt höga, mycket på grund av de tågurspårningar som skedde under våren. Bland annat välte fyra vagnar med kalksten på Uddebos industriområde, vilket rev sönder spåren.

Artikelbild

| Roger Danell, chef för Luleå hamn.<_Bildtext Fotobyline>FOTO: Kurt Engström</_Bildtext Fotobyline>

Politikerna fick ta fakturan
Totalt landade kostnaden på 1,3 miljoner kronor, ett belopp som överstiger hamnchefen beslutanderätt. Fakturan var därför tvungen att godkännas av politikerna
i hamnstyrelsen.

- Det var bland annat för räls. Dels är det kostnader för haverier, men det är också för delar som varit gamla. Detta är en samlingsfaktura, säger Roger Danell.

Nu inleds ett större arbete med att renovera bangården på hamnområdet.

- Vi tittar på att investera nästan 40 miljoner på tre, fyra år. Tidigare har det varit felavhjälpningar, men det här rör sig om rena investeringar, säger Roger Danell.

- Vi kommer göra detta i tre etapper.

Sandöleden muddras
För att ytterligare öka kapaciteten i hamnen pågår samtidigt processen med att muddra upp farleden utanför Sandön, en kostnad som är beräknad till 400 miljoner kronor.

Meningen var att ansökningarna skulle vara inlämnade till miljödomstolen vid årsskiftet, men allt har blivit försenat eftersom önskemål har kommit från Luleå hamns kunder om ytterligare djup i farleden.

Handläggningstid: 18 månader
Nu lutar det åt att ansökningen lämnas in i slutet av detta år. Och sedan väntar upp emot 18 månaders lång handläggningstid.

- Vi har fått fördröjningen för
att vi vill ta in ännu större fartyg. Men det förändrar inte förutsättningarna särskilt mycket. Vi vill inte bygga bort oss i framtiden, utan vi vill ha möjligheten att
gå ännu djupare när industrin
väl behöver det, säger Roger Danell.

Under de kommande veckorna
väntas också besked från Havs-
och vattenmyndigheten om upplägg av muddermassor.

Senast Sandöleden muddrades var på 1960-talet.