BD pop har varit huvudarrangör för Musikens makt vid de två tillfällen, 2010 och 2011, som festivalen genomförts på Gültzauudden i Luleå.

Genomslaget har varit stort, och kommunalrådet Karl Petersen (S) lyfte fram festivalen så sent som förra måndagen i ett anförande i kommunfullmäktige.

"Stort åtagande"
Men Pär Soini, ny vd för BD pop sedan några månader, har nu meddelat kommunen att hans bolag inte kan arrangera festivalen i år.

Artikelbild

- Vi har fått det beskedet, säger Karl Petersen.

Pär Soini motiverar BD pops beslut:

- Vårt uppdrag är att stimulera tillväxt i musikbranschen i hela länet. Det är ett väldigt stort åtagande att arrangera en festival, säger han.

En festival av Musikens makts storlek kostar ungefär 1,5 miljoner kronor att arrangera. Men även om externa finansiärer skjuter till medel så är projektet mycket resurskrävande. Den som ska ta hem bra bokningar måste vara ute i god tid.

Artikelbild

- Vi har varken ekonomiska eller personella resurser att genomföra ett så stort uppdrag, säger Pär Soini och fortsätter:

Knappt om tid
- Det blir för stort fokus på en aktivitet. Vi behöver kunna sprida ut vårt engagemang i hela länet.

Artikelbild

| Ingrid ”Ele Diablo” Fridesjö från Luleå rollerderby välkomnade besökare med såpbubblor under musikens makt. Festivalen på Gültzauudden i Luleå bjöd på skön stämning och massor av bra musik.

BD pop vill att någon annan ska gå in och bli huvudarrangör. Pär Soini uppger att bolaget väldigt gärna medverkar och stöttar så mycket det går, eftersom man anser att Musikens makt är viktigt. Men i dag är det inte klart om festivalen blir av eller inte, enligt honom.

- Jag kan inte svara på det. Vi jobbar för att försöka hitta en lösning. Jag kan inte säga att det blir eller att det inte blir, säger Pär Soini.

Artikelbild

| Ingrid ”Ele Diablo” Fridesjö från Luleå rollerderby välkomnade besökare med såpbubblor under musikens makt. Festivalen på Gültzauudden i Luleå bjöd på skön stämning och massor av bra musik.

Karl Petersen har gett utvecklingskontoret i uppdrag att försöka hitta en ny arrangör. Kommunalrådet betonar samtidigt att tiden är knapp.

- Målsättningen är att festivalen ska genomföras. Men om det drar ut för länge på tiden kan det hända att det inte går. Vi måste få ett svar innan mars månads utgång, säger Karl Petersen.

Artikelbild

| Ingrid ”Ele Diablo” Fridesjö från Luleå rollerderby välkomnade besökare med såpbubblor under musikens makt. Festivalen på Gültzauudden i Luleå bjöd på skön stämning och massor av bra musik.

I fjol meddelade BD pop också att man ville avstå att arrangera Musikens makt. Då drev Karl Petersen på för att den ändå skulle bli av. Men i år känner han viss oro.

- Det kan finnas en liten oro, men jag hoppas att den inte ställs in, säger han.