Norrbottens sjömannaförening har haft årsmöte. Föreningen ska verka för att intresset för sjöfarten bibehålls och vårdas.

Föreningens ändamål är att genom utbetalning av pengar eller på annat vis belöna sådana handlingar som i Norrbotten inneburit räddande av liv eller övrigt verkat för säkerheten till sjöss.

Årets bragdbelöning, som i år var en tavla med sjömotiv av konstnären Sten Fyring utdelades till Björn Kenttä och Jonas Öqvist för räddande av människoliv i Luleå skärgård.

Vid årsmötet hölls parentation för Tor Wergelius som avlidit under året. Mötet avslutades med föredrag av Ivan Öström, överstyrman på Oden, som berättade om isbrytning i arktiska vatten och visade bilder av isformationer och djurlivet.

Styrelsen: Svante Öhlund, Torbjörn Wiberg, Hans Zackari, Lennart Hennix och Anders Dahl. Suppleanter Bernt Rönnbäck och Sven Olov Kenttää.