Det nära hundra år gamla huset förbereds nu för rivning. Under veckan har saneringsföretaget Ocab jobbat med att bland annat plocka bort eternit från fasaden.

- Vi sanerar bort asbestmaterial och annat miljöstörande före byggnaden rivs, säger Sören Hult, VD på Ocab i Luleå.

Asbest i plattorna

Artikelbild

| Då huset byggdes i början på 1900-talet var det störst i kvarteret. Nu göms det bland betydligt högre byggnader.

Asbest finns i plattorna på fasaden men kan även finnas invändigt, exempelvis i byggnadens värmeledningsrör och i fogmaterial. I avloppsrören kan det finnas bly och även sådant plockas bort innan maskinerna hugger in.

- Sådant ska inte ner i marken utan åker till metallåtervinning.

Eternitplattorna kommer efter nedmonteringen att föras till en återvinningscentral och grävas ned.

- Man måste ha kontroll över dem. Eternit är ett stenmaterial och inte giftigt. Det är bara dammet som är farligt, säger Sören Hult.

Artikelbild

| Bengt-Åke Sandman från Ocab, iklädd full mundering för saneringsarbetet.

Bygga lägenheter

När asbestsaneringen är klar kommer BTC ta över och börja riva. Det arbetet beräknas starta inom en till två veckor. På tomten ska Galären bygga lägenheter, dels i en ny byggnad men även genom förändring av befintliga byggnader. Huset bredvid kommer att få en till våning, på ett annat hus ska kallvinden inredas och i slutändan ska det bli runt 60 nya lägenheter.