Cirka 9 000 anställda måste bort. Ett tiotal förband och skolor måste läggas ner. Om inte regeringen skjuter till 40 miljarder kronor till försvaret.

I sommar ska ett förslag läggas fram från försvarsberedningen till regeringen.

Ekonomiska problem inget nytt
Och just nu samlas information in om förband runt om i Sverige. Under fredagen gjorde Staffan Danielsson (C) från försvarsberedningen och Kerstin Lundgren (C) från utrikesutskottet nedslag på F 21 i Luleå, efter besök i Arvidsjaur och Boden.

Artikelbild

| Kerstin Lundgren (C) från utrikesutskottet menar att spänningarna i Arktis har placerat Norrbotten i en ny dager. Det kan tala för försvaret i Norrbotten.FOTO: Pär Bäckström

- Ekonomiska problem har man haft tidigare och det kommer man ha framöver. Regeringen kommer analysera det här underlaget ordentligt. Det kommer säkert bli åtgärder, effektiviseringar och omorganisationer. Vi vet vilken förvarsbudget vi har i dag och det är den vi utgår ifrån. Sen får vi se vad omvärldsanalysen ger, säger Staffan Danielsson.

Inte orolig - just nu...
Flottiljchefen Fredrik Bergman är mycket tydligt i sitt besked.

- Politikerna får välja. Antingen får man skjuta till mer pengar eller så får man ändra ambitionerna för försvarsmakten, säger han.

- Det går inte att trolla med knäna. Vissa rationaliseringar gör vi ju, men det räcker inte närmelsevis.

Artikelbild

| Staffan Danielsson (C) från försvarsberedningen och Kerstin Lundgren (C) från utrikesutskottet besökte under fredagen F 21 i Luleå. De står under en stark press från försvaret som vill ha mer pengar. Samtidigt vill alla framhålla sina styrkor inför de besparingar som väntar. Inte minst kommer Jas Gripen-planen bli färre i framtiden.FOTO: Pär Bäckström

Han är inte i nuläget orolig för att flottiljen i Luleå är en av de som kan tänkas drabbas av en nedläggning. Men inköpet av nya Super-Jas kommer ändra förutsättningarna.

100 Jas Gripen kan bli 60
- Jag kan inte sia om det nu. Men samtidigt kan man lätt räkna ut att om 60 Jas Gripen-plan ska ersätta de 100 idag så kan inte flygvapnet vara på fem platser som i dag, säger han.

Artikelbild

| Nedskärningar inom försvaret i norrbotten. Politiker på plats, förvsarsberedningen

- Det är inte rationellt att göra så.

Enligt Fredrik Bergman har F 21 en stark ställning i hela norra Sverige.

Artikelbild

| Nedskärningar inom försvaret i norrbotten. Politiker på plats, förvsarsberedningen

- Det ska bli mycket intressant att se vad försvarsberedningen kommer fram till i sommar, säger han.

Staffan Danielsson vill inte gå in på hur förslaget de ska lägga kan komma att se ut för flygflottiljerna.

- Vi har 100 flyplan i dag och vi kommer beställa ett vassare och mer uppgraderat Jas Gripen i ett mindre antal. Det kommer behövas flygflottiljer även då, men exakt hur många det ska vara, som nu eller om det behövs förändringar är för tidigt att säga, säger han.

- Det som kan sägas är att det roligt att se vilket jobb som görs här i Norrbotten i samarbetet mellan garnisonerna. Det är ett föredöme.

Det försvarspolitiska beslutet ska fattas 2014 och gäller för åren 2015 till 2025.