Det var under onsdagens regeringssammanträde som regeringen klubbade igenom investeringen på 88 miljoner kronor till F 21.

Men det var först under torsdagen som flottiljen verkligen vågade jubla.

– Nu har vi sett det i skrift. Det här har vi väntat på länge, säger Tommy Henriksson.

Artikelbild

| f21 personal kommer hem från libyen uppdrag

En ny uppställningsplatta, kallad platta 8, beskrivs som mycket viktig, inte bara för F 21 utan för hela Försvarsmakten.

– Vi får en enorm kapacitet på flygplatsen. Det är inte bara en stor fördel för F 21, utan även för Vidsel och andra förband. Dessutom har vi en nära samverkan med civilflyget. Skulle situationen uppstå att de behöver låna plattan så är det inga problem.

Den nya plattan kommer att få en kapacitet att klara av att hantera en Boeing 747.

– Vilket är en jättemaskin. Och så finns det ju motsvarande militära transportflyg. Plattan kommer även att kunna användas vid större övningar. Det ryms ett stort antal Jas-plan på plattan.

Artikelbild

| f21 personal kommer hem från libyen uppdrag

Den nya uppställningsplattan beräknas vara helt färdig sommaren 2015.

I ett pressmeddelande säger flottiljchefen Fredrik Bergman:

– Ett strategisk viktigt beslut för den nuvarande och kommande verksamhet, dessutom viktig för utvecklingen av flottiljen som nationell och internationellt övningscentrum.

Johan Johansson, moderat försvarspolitiker och riksdagsledamot från Norrbotten, jublar:

– En investering i kapacitetshöjande åtgärder av den här storleken ger positiva effekter för hela det omkringliggande samhället och för den norrbottniska ekonomin i stort. Och det stärker länets roll i det svenska försvaret.