Det kallas för en unik konstpedagogisk satsning i länet. Tre stora institutioner, Sunderby konstskola, X-Border Art Biennal och Havremagasinet, går samman för att sprida kunskap och budskap om vikten av både konstpedagoger och samtidskonst.

Det ska resultera i tre stora events med föreläsningar, workshops, seminarier och upplevelser.

Sunderby konstskola firar 50-årsjubileum, vilket ska märkas under hela läsåret, men framför allt under en jubileumsvecka med start måndag den 16 september.

Artikelbild

| Peppe Bergström, resurscentrum i Norr, Henny Kvamsdahl, Sunderby konstskola, konstnären Dan Lestander samt Ingela Ögren-Weinmar och Ricky Sandberg från Havremagasinet lovar en unik satsning på konstpedagogi i höst.

Konstnärer ska hålla dagliga föreläsningar och workshops och vid invigningen kommer landshövding Sven-Erik Österberg närvara.

Sunderby konstskola har länge haft fokus på konstpedagogik.

– Under åren har vi utbildat nästan 6 000 elever varav ungefär 75 procent är norrbottningar, säger Henny Kvamsdal vid Sunderby konstskola.

Mellan den 1-3 oktober sker Havremagasinets hårdsatsning, som vill sätta fokus på samtidskonst och dess betydelse i samhället.

Artikelbild

| Peppe Bergström pratade om att höstens konstpedagogiska satsning är 3.0 i en ung norrbottnisk konsthistoria.

– Samtidskonst kan vara klurig och svår att förstå. Den ställer frågor. Vi vill belysa vad samhällskonst är, vad den kan vara och vad den kan bli, säger Ingela Ögren-Weinmar.

Ricky Sandberg fyller i:

Artikelbild

– Jag tror det till stor del handlar om ovana. Många har en traditionell syn på konst, att det ska vara en vacker målning i vardagsrummet. Men konst kan vara vad som helst. I Luleå är konsten inte lika exponerad som i till exempel New York.

Om konstpedagogerna fick ett större genomslag i samhället skulle fler kunna ta till sig samtidskonsten.

Artikelbild

– Det handlar om att våga öppna ögonen för de frågeställningar som konsten förmedlar, att våga tänka självständigt och att ta ställning till vad konstnären försöker uttrycka.

Även Havremagasinet satsar hårt på föreläsningar, workshops och seminarier.

Konstnären Dan Lestander kommer tillsammans med konstpedagogen Viveka Engholm att hålla i workshops och föreläsningar i Kulturens hus den 10-11 september.

Lestander hoppas att samtidskonsten ska få ett helt annat genomslag i hela samhället, inte minst i skolorna.

– Men kunskapen är för låg. Inte ens bildlärarna har en särskilt stor insikt i samtidskonst. En del rektorer är till och med rädda.

Men om modet fanns skulle det kunna få stor betydelse. Det tror både Lestander och Ögren-Weinmar.

– Vi lever i ett otroligt bildsamhälle. Ungdomarna måste lära sig att tänka kritiskt. Vem är avsändaren av en bild och vad vill den uppnå? Vi vill väcka ungdomarna.