Redan efter tingsrättens dom i jakthärvan uppgav miljöåklagare Åse Schoultz att domen skulle överklagas.

– Jag delar inte domstolens domskäl, de åtalade har fått för låga straff och det gäller främst den så kallade huvudmannen, säger hon.

Redan i december beslutade sig åklagaren för att överklaga och fick anstånd till sista januari för att inkomma med en mer precis överklagan. Nu har Schoultz lämnat in en komplettering till sin överklagan till hovrätten för övre Norrland.

Åse Schoultz sade efter domen i tingsrätten att hon gjorde misstag i första instans men att hon nu har vässat sin överklagan till hovrätten.

Åsa Schoultz yrkar att hovrätten ska skärpa straffen för samtliga inblandade men säger också att hon lägger mer krut på överklagandet mot Robert Edelbro och Rune Stokke.

– Ja, det har jag gjort.

Åklagaren anser bland annat att Robert Edelbro ska dömas för de sex grova jaktbrotten som han friades för i tingsrätten. Dessutom menar åklagaren att Robert Edelbro har filmat och tagit bilder på ett lodjur som kämpar för sitt liv hängande i ett träd.

Tingsrätten skriver i domen att det faktum att Robert Edelbro varit på platsen och tagit en bild på och filmat det kämpande lodjuret i trädet talar mycket starkt för att han haft med händelsen att göra men att det inte har något med dödandet av lodjuret att göra.

– Jag menar att det ändå är det trots allt är ett jakthäleri, säger åklagaren.

När det gäller Rune Stokke, som av tingsrätten dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst, för jakthäleri, anser Åse Schoultz att jakthäleriet ska bedömas som ett grovt jakthäleribrott.

Vidare anser åklagare att den 37-årige mannen som dömdes för grovt jaktbrott, vapenbrott och brott mot vapenlagen till ett år och tre månaders fängelse ska vapenbrottet bedömas som grovt.

– Vapnet var manipulerat, menar åklagaren.

Åse Schoultz säger att hon nu har säkrat upp bevisningen till hovrätten.

– Jag har så att säga både hängslen och livrem.

Det är ingen ändring vad gäller den tekniska bevisningen. Åklagaren säger att hon till med med rekommenderar hovrätten att ta den tekniska bevisningen på hänvisning vilket betyder att domstolen i lugn och ro har lyssna på den delen utan att någon annan, åklagare och försvarare, behöver närvara.

– Jag tror att hovrättsförhandlingen kan avhandlas under tre och en halv dag.