Visserligen är Norrbottens läns landsting kund hos Läkarjouren men det är ingen hemlighet att landstinget avser att minska sitt beroende av inhyrd personal rejält – som ett led i att få ordning på ekonomin.

– Det är klart att vi vill att läkarna ska vara anställda hos oss. Men samtidigt lever vi i en verklighet där det inte är så. Det finns människor som väljer att vara anställda i de här bolagen och då är det väldigt dumt av oss att inte föra samtal om hur vi kan ta verksamheten framåt. Vi tjänar på att ha en bra dialog även om läget är väldigt speciellt och vi har det ekonomiskt trångt, säger Maria Stenberg.

Diskuterade ni något om hur det ska bli mer kontinuitet med hyrläkare i landstingets verksamhet?

Artikelbild

| Civilminister Ardalan Shekarabi (S) träffade bland annat bemanningsföretaget Läkarjouren under sitt besök i Luleå.

– Nej, men nu vet jag att våra verksamheter försöker driva det här med långa avtal, så att det är samma stafettläkare som kommer till samma hälsocentral.

Läkarjouren framförde synpunkter kring hur upphandlingar kan få en mer sammanhållen struktur i de olika landstingen.

Stafettläkare och sjuksköterskor kostade landstinget 200 miljoner kronor i fjol. Ardalan Shekarabi säger att regeringen inlett en dialog om styrningen i offentlig sektor för att göra jobben attraktivare.

– Om vi ska höja kvalitén och effektiviseringen, av till exempel sjukvården, handlar det om att ta fram en styrning som utgår från medarbetarnas villkor. Att minska den administrativa bördan, våga lita på medarbetarna vad gäller verksamhetsplanering och ta bort onödig återrapportering.

Artikelbild

| PÅ BESÖK. "Oftast företrädare från kommunen och landstingen, jag är här för att höra det andra perspektivet. Hur de här företagen som håller på med bemanning ser på saken", säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Regeringen vill också minska antalet landsting från och med 2019. I mars skrev Ardalan Shekarabi ett inlägg om regionreformen på DN Debatt. Senast 2017 vill han ha ett beslut i frågan.

Norrbottens landsting har en ekonomi som blöder. Går det att genomföra en sådan här reform utifrån de förutsättningarna?

– Just mot den bakgrunden behöver vi göra en regionreform. Alla som tittat på den här frågan är överens om att vi behöver större landsting för att kunna erbjuda en likvärdig sjukvård. Inom kort utser vi två förhandlingspersoner som får i uppdrag att ta fram förslag på nya regioner.