Personer som väntar på att få plats på ett vård- och omsorgsboende kan vårdas på Fyrens korttidsboende, om de är för sjuka och vårdkrävande för att kunna bo kvar hemma under väntetiden. Socialnämnden gjorde en tidsbegränsad satsning under 2018 och 2019 på dessa 18 övergångsplatser, som kostar cirka elva miljoner kronor årligen. Nu föreslår socialförvaltningen att övergångsplatserna successivt ska avvecklas under 2019, vilket bedöms innebära en besparing på sex miljoner kronor 2019.

– Vi ser inte att det kommer att påverka dem som ska till ett vård- och omsorgsboende, däremot ser vi en viss risk för betalningsansvar men vi har jobbat med det. I dag har vi ett lyckat arbete kring betalningsansvar, säger Anna Fors, verksamhetschef för vård och omsorg på Luleå kommun.

Betalningsansvar innebär att Luleå kommun måste betala till region Norrbotten för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus efter tre dagar.

Avvecklingen av platserna på Fyren ska ske successivt under 2019, i takt med att personerna som nu ligger på Fyren får en plats på ett vårdboende så kommer platserna på Fyren att stängas.

– Vi kommer inte att flytta någon brukare, säger Anna Fors.

– Vi kommer att behöva stärka upp hemtjänsten. Många kan vänta hemma med hjälp av en förstärkt hemtjänst, eftersom vi har ungefär 60 platser fler i vård- och omsorgsboenden än jämförbara kommuner, säger Anna Fors.

Resursteamet ska förändra sitt sätt att arbeta, de ska föra över sin kunskap till hemtjänstens personal genom att jobba tillsammans under en tid.

Mötesplatsen och övrig verksamhet på Fyren berörs inte av beslutet. Ärendet ska tas upp för beslut på socialnämndens arbetsutskott på onsdag.