Miljöpartiets gruppledare Jan Nyberg har motionerat att Luleå kommun ska införa skärpta krav när det gäller upphandlingar av enkätundersökningar.

– I stället för att köpa dyra enkäter med på tok för dålig svarsfrekvens borde kommun välja andra metoder, säger Jan Nyberg (MP).

Han nämner en enkät som SCB gjorde, som kostade 100 000 kronor och besvarades av 39 procent av de tillfrågade. En annan enkät hade 22 procents svarsfrekvens.

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår motionen men föreslår att förvaltningen ska se över gällande riktlinjer och policy för inköp. Det kan bli aktuellt att istället använda fokusgrupper istället för enkätundersökningar.