Den lilla dammen på Seminarieområdet i Luleå har sett bättre dagar. Det som i folkmun brukar kallas för "Ankdammen" var förr i tiden en plats där såväl Blåsippor och Orkidéer växte och blommade. I dag syns det inga sådana växter. kommunen har dock i sin Naturvårdsplan skrivit att dammen är ett område där skötseln speciellt anpassats till flora och fauna, men det är en mening som Christina Johansson och hennes grannar Anki Skog och Marita Wilsson, inte tycker återspeglas i hur området ser ut.

– Vi upplever att det är en väldig nonchalans när man gång på gång tar kontakt om att man vill bevara och se till att området här ska vara fint. Sen möts man av ursäkter och att de ska komma ut, men sen dyker det aldrig upp någon. Sen har sommaren gått och nästa år är det samma sak igen, säger Christina Johansson.

De tre grannarna visar runt i området vid Ankdammen. De pekar ut nedfallna träd, sopor, döda kvistar, ogräs, en gångbro med trasigt räcke och grus nedsopat i diket där vatten ska pumpas in till dammen. Där flödar det dock för stunden inget vatten, då någon pump ännu inte placerats ut.

Artikelbild

| Marita Wilsson, Anki Skog och Christina Johansson bor alla tre bara ett stenkast ifrån Ankdammen och menar att området inte tagits hand om ordentligt på 15 år.

– De ska ju komma med en pump. Men varje år får vi ringa om den där pumpen och gör vi inte det så händer det ingenting. Sen dyker den upp sent. Ibland dröjer det till i juni innan de kommer hit, säger Anki Skog.

– Man blir ju väldigt besviken på kommunen. Det är ju ett väldigt fint område och man ska väl ändå vilja bevara det så fint som man kan efter regelverket som finns, men det här är ju misskött. Att det ser ut så här kan ju inte vara meningen. Här ligger sopor och plastförpackningar och då var det ändå några skolelever här och plockade skräp i går, säger Christina Johansson.

Enligt henne så har kommunen tillsynes slutat att bry sig om området.

– När jag flyttade hit för 20 år sedan då var det väldigt fint här. Då höll de ordning och man såg hur de kom ut och rensade upp och tog bort döda kvistar. Så var det i kanske de första fem åren. De här sista femton åren har det inte hänt någonting.

Artikelbild

| Gångbron i parken saknar ett mitträcke.

– Det här är ju som en prydnad för Östermalm, för det är ett jättefint område. Det är väldigt mycket dagisbarn här också. Sen har vi ju äldreboendet och de är ofta här på sommaren. Så det är ju så tråkigt, det är ju inga jättestora insatser som behövs, men kommunen lyser med sin frånvaro.