– Jag får in fem anmälningar i veckan med ärenden som vi kommer att skicka till hyresnämnden, säger Hyresgästföreningens jurist Mikael Renqvist.

Nåidens fastighetsbolag Igeln köpte 2009 kvarteret Matrosen på Munkebergsgatan av Lulebo för 79 miljoner kronor. Enligt lagfarten från Lantmäteriet har nu Igeln sålt samma lägenheter för 265,5 miljoner till bostadsrättsföreningen Matrosen. Affären gick igenom den 24 oktober.

Vissa har redan köpt sin lägenhet, medan andra valt att avvakta och alltså är hyresgäster till den nybildade bostadsrättsföreningen.

Enligt uppgifter till NSD från flera olika hyresgäster råder stark oro kring ombildningen. Det gäller även de som köpt sina lägenheter. Uppgifter som Mikael Renqvist bekräftar.

– Det är oroliga bostadsrättsägare som kontaktat mig, men jag har ju förklarat för dem att jag inte kan göra något för dem.

Vad gäller anmälningarna till hyresnämnden?

– Det handlar om brister i bostäderna som inte åtgärdas. Hyresgästerna får inte kontakt med hyresvärden. Då måste man gå den här vägen.

Oron och oklarheterna gäller enligt NSD:s uppgifter en rad olika saker:

* Den interimstyrelse som tillsattes under bildandeprocessen sitter kvar. Någon ny styrelse vid ett extra möte har inte valts trots att affären genomförts.

* Den bofond som lägenhetsinnehavaren satt på skulle dras av i samband med att affären gjordes. Alltså hade man 30 000 i bofonden så fick man dra av det på lägenhetspriset. Det har de som köpt lägenhet hittills gjort, men nu har bofonderna avskaffats.

* De som har köpt sina lägenheter har inte fått sina lagfarter ännu.

* Bostadsrättsföreningen fick inte kredit för hela affären. För att den skulle kunna genomföras har Igeln lånat ut en summa till bostadsrättsföreningen.

* Det är svårt att få kontakt både med den konsult som anlitats av bostadsrättsföreningen och med bostadsrättsföreningens styrelse.

– För hyresgästernas räkning är jag inte speciellt orolig men det låter ju som att det finns en del frågetecken. En sak som är glasklar är dock att bofonderna inte kan avskaffas. Det avtalet gäller, säger Mikael Renqvist.

Hyresgästerna vill vara anonyma. NSD har även varit i kontakt med en representant för bostadsrättsföreningens styrelse som säger att styrelsen beslutat att inte uttala sig i det här läget.

NSD har sökt den aktuella konsulten och även Igelns vd Stefan Erixon.