På samma metodiska sätt som hon nått världstoppen i armbrytning tar hon sig an klimatutmaningen. Heidi Andersson och maken Björn Ferry har satt ett mycket ambitiöst mål för familjen - till år 2025 ska de leva ett helt fossilfritt liv. Paret bor i Storuman i Västerbottens inland.

– Vi är inga proffs, vi är två entusiaster men vi är vana vid elitsatsningar, säger Heidi Andersson.

Heidi Andersson besöker Sunderby folkhögskola för att föreläsa om familjens omställning och vad man kan göra som enskild individ för att minska sina utsläpp av koldioxid.

Artikelbild

| Laddar om. Armbryterskan Heidi Andersson, till höger på bilden, jobbar på att leva en fossilfritt liv till 2025. Numera kör hon elbil och det går bra, även i Västerbottens inland. Till vänster står Madelene Hansson, rektor på Sunderby folkhögskola.

– Min målbild sedan jag var elva år gammal var att bli armbrytarproffs och att ha ett ekohus, berättar Heidi Andersson.

Drömmen att bo i ett ekohus växte till något större, viljan att leva ett hållbart liv. Inför FN:s klimattoppmöte i Paris 2015 växte beslutet fram att ge familjen tio år på sig för att ställa om till ett helt fossilfritt liv.

– Precis på samma sätt som man gör i armbrytning så måste man väga in först. Vi gick in på klimatkontot.se och gjorde testet. Det ger en väldigt bra indikation var man befinner sig och var man behöver börja, säger Heidi Andersson.

Testet visade att hela 77 procent av familjens, inklusive deras företag, utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser härrörde från transporter.

Artikelbild

| Bytte bil. Heidi Andersson bytte till elbil för att minska familjens utsläpp av koldioxid. "Det är många som tror att det inte fungerar när man bor i Västerbottens inland" säger hon och bevisar motsatsen.

– Flyget har vi valt bort, istället åker vi tåg och buss.

Paret har också bytt till en elbil, den står på folkhögskolans parkering, inkopplad på en av de tolv nya laddstolparna som folkhögskolan fått bidrag för att installera.

– Det är många som tror att det inte fungerar med elbil när man bor i Västerbottens inland, säger hon.

Familjen har också köpt en lastcykel med elassistans, den använder de för alla transporter inom samhället.

Nu ligger familjens utsläpp på 3,2 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med 15 ton 2014. Heidi Andersson berättar att många brukar fråga om hon tycker att det är en uppoffring att minska sin klimatpåverkan.

– Nej, men jag ser det helt klart som en utmaning, säger hon.

Biffen, det vill säga maten, är nästa pusselbit i familjens omställning. Familjen äter älgkött och kött från får som betar utomhus.

– När jag är ute på uppdrag så brukar jag välja vegetariskt, säger Heidi Andersson.

Solceller och kompostering i bostadsrättsföreningens egen regi är nästa steg i familjens strävan.

– Vi gör vad vi kan, vi ser varje dag som en utmaning, säger Heidi Andersson.