Detta efter att han ifrågasatts hårt av delar av teaterns personal i en artikel som publicerades på webben av Norrbottens Media på måndagen vid lunchtid.

Enligt ett pressmeddelande som skickades ut av Norrbottensteatern vid middagstid beror det på att upplägget med att Öberg jobbat varannan vecka i Luleå och varannan vecka i Stockholm inte fungerade.

– Det har varit sex intensiva månader på Norrbottensteatern, i ett län som jag har kommit att tycka väldigt mycket om. Den överenskommelse som jag hade med styrelsen om att arbeta deltid från Stockholm upplever styrelsen inte längre fungerar. För mig är det tyvärr inte möjligt att vara heltid i Norrbotten då jag varannan vecka är ensamstående far till två tonårsdöttrar som bor i Stockholm, varför Norrbottensteaterns styrelse och jag idag kommit överens att gå skilda vägar, säger Alexander Öberg.

Artikelbild

| Norrbottensteaterns ordförande Lennart Thörnlund. Enligt styrelsen fungerade det inte med att Öberg bodde en stor del av tiden i Stockholm.

I samma pressmeddelande säger Norrbottensteaterns styrelseordförande Lennart Thörnlund (S):

– Alexander Öberg rekryterades utifrån sin breda kompetens och konstnärliga förankring. Han har bidragit med det nytänk och den nivå som vi eftersträvade. Det har tyvärr visat sig att det inte längre är möjligt att vara ledare för en så pass omfattande verksamhet med mindre än hundraprocentig närvaro i länet.

Hur den ekonomiska uppgörelsen mellan Norrbottensteatern och Öberg ser ut är oklart. Några intervjuer ges inte förrän på tisdagen.

Den kritik som fördes fram till Norrbottens Media kom från ett flertal olika källor.

Artikelbild

| "Jag har ingen möjlighet att bemöta kritiken eftersom det handlar om anonyma röster", menar teaterchefen Alexander Öberg.

– Situationen är mer eller mindre ohållbar, säger en initierad källa inom teatern.

Kritiken grundade sig till stor del i Öbergs ledarskap. Han ska bland annat ha skällt ut enskilda medarbetare, och förlöjligat och förolämpat personal, frilansare, teatern och Norrbottens län med uttalanden.

– Han har en väldigt speciell och kontroversiell ledarstil, säger en anställd vid teatern, som vill vara anonym.

En annan del av kritiken handlade just om Öbergs frånvaro. Upplägget ska inte varit förenligt med de kriterier som styrelsen hade inför rekryteringen.

Frånvaron har fått till följd att andra anställda tvingats utföra arbetsuppgifter och lösa problem som egentligen tillhört Öberg, samt att kontakten med personalen varit dålig, enligt flera källor.

– Han känner oss knappt. Sedan är han helt ointresserad både av Norrbottensteatern och av Norrbotten. Han är frånvarande både mentalt och fysiskt, säger en anställd.

Norrbottens Media genomförde märkligt nog en intervju med Alexander Öberg bara en dryg timme innan avgångsbeskedet skickades ut. De frågor och svar som finns här nedan bygger på förespeglingen att Öberg skulle bli kvar som chef. Under intervjun var Öberg helt oförstående till kritiken mot sitt ledarskap.

– Jag känner inte alls igen den här historiebeskrivningen. Den kritik jag fått från facket har handlat om min frånvaro, inte om ledarskapet, sade Öberg.

Vad anser du om uppgifterna om kritiken mot din ledarstil?

– Jag känner inte igen den. Snarare tvärt om, jag har lagt mig vinning om att vara extra trevlig.

Av personal upplevs du som ointresserad både av Norrbottensteatern och Norrbotten som län, kommentar?

– Då skulle jag inte vara här. Det är så befängt att jag inte vet vad jag ska säga. Sedan den 16 november har jag jobbat i princip dygnet runt för den här teatern.

När dök upplägget med varannan vecka i Luleå/Stockholm upp?

– Det är en deal jag haft från dag ett. När rekryteringsfirman ringde sa jag att jag har ett krav, och det var detta.

Hur har upplägget påverkat hur du kan sköta ditt jobb?

– Jag tycker det går jättebra.

Hur fördelar du arbetsuppgifterna?

– När jag är i Luleå har jag suttit en hel del med möten med ledningen, bland annat om ekonomin som varit svajig. Jag har också tittat på repetitioner. Tanken var också att jag skulle ta mig ut i länet och titta på produktioner men det har inte hunnits ännu. I Stockholm sköter jag planering, jag har ledningsgruppsmöten via skype och ser till att träffa konstnärer, skådespelare och andra som vi ska anlita.

Händer det att problem blir liggande eller att andra får göra dina arbetsuppgifter när du är borta?

– Nej, vad skulle det vara? Om du inte har några exempel så kan jag inte svara.

Kan du namnen på alla anställda?

– Ja, det tror jag.

Du tycker själv att du gör ett bra jobb?

– Ja. Eller jag har tyckt det i alla fall. Nu blir jag orolig när det låter så här.

Martin Sundbom, fackklubbens ordförande i Teaterförbundet, har undanbett att kommentera uppgifterna.

jonny.vikstrom@norrbottensmedia.se