Luleå kommun ska ändra i systemet för hemsjukvården, det har socialnämnden föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta.

I dag tar Luleå kommun inte ut någon avgift för hemsjukvården. Hembesök kostar 200 kronor per besök och hembesök ingår inte i maxtaxan. Personer över 85 år är befriade från avgift.

Från och med januari 2019 kommer avgiftssystemet att förändras.

En avgift på 300 kronor per månad införs för hemsjukvården, som också kommer att ingå i maxtaxan. Ungefär 40 procent av hemsjukvårdspatienterna kommer att nå upp till maxtaxan och därmed slippa avgiften.

Hembesök kommer att kosta 250 kronor och ingå i maxtaxan. Dessa patientgrupper befrias från avgift för hembesök: palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet, personer med långvariga eller kroniska psykossjukdomar samt personer med psykisk störning och missbruk, hembesök hos patienter där initiativet tas av hälso- och sjukvårdspersonal samt barn och ungdomar under 20 år.

Ärendet tas upp på kommunfullmäktige den 17 december.