Enligt räddningstjänsten har de boende lyckats släcka branden själva. Räddningstjänsten kommer att kontrollera brandhärden innan man lämnar platsen.