Inte bara trollen. Det kanske mest kända och omtalade väsen i Luletrakten är Bergkärringen. Hon var ett exempel på ett underjordiskt väsen och Bergkärringen har visat sig bland annat vid Sågträskbacken en bit från Bäckmellanbodarna.

Begreppet Bergkärring förekommer i princip enbart i Norrbotten.

– Färgen på hennes kläder har varit ett av de vanligaste kännetecknen och hon har som regel uppfattats som en rödklädd kvinna som ortens allmogekvinnor. Färgen har också beskrivit hennes rådande humör. Mörka kläder var en indikation på att hon var arg medan röda kläder var ett tecken på gott humör. Oftast har det ansetts som tursamt att möta Bergkärringen rödkläddmen om hon visade sig i grå eller svarta kläder så förebådade det olycka.

Artikelbild

| På fäbodvallen har Bergskärringen visat sig med sina två hundar.

Enligt folktron hade Bergkärringen också två hundar och många var rädda för dessa ”trollhundar”.

Hundarna var röda till färgen och de skilde sig från vanliga hundar med att skälla tre gläfs i taget.

– En kvinna som såg hundarna sjöng psalmer för att freda sig.

Vittran, ett annat väsen, visade sig vid Bäckmellanbodarna och även här hade detta väsens klädfärg betydelse för människorna, i det här fallet fiskarna.

Artikelbild

Om vittran bar vita kläder betydde det bra fiske men om det bar röda kläder så blev det dåligt fiske.