När bilen brunnit är oklart enligt räddningstjänsten, som när de kom till platsen bara kunde konstatera att bilen var helt utbrunnen.