Mer av en egen småstad än ett bostadsområde, så beskrivs Kronans framtida stadsdel Kronandalen. Den ska ligga där skjutbanan och ängarna ligger i dag. Under ett halvårs tid har kvalitets- och gestaltningsprogrammet tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och det kommunala bolaget Kronan Exploatering.

– Bygger vi det här kommer det bli en av Luleås större stadsdelar med närmare 7000 invånare, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.

Inspirationen har kommit från det gamla Luleå med låga byggnader och städer i södra Tyskland.

Artikelbild

– De är väldigt duktiga på hur man jobbar med trafiken och gåfartsgator, säger Lena Segerlund.

Det kallas för en naturstad. I skisserna har skogen mellan höghusen på Lulsundsberget och Kronandalen skonats.

– I dialogen med de boende har vi fått signaler om att man uppskattar det skogsområdet, säger Lena Segerlund.

Satsningen ska locka till sig nya affärer, restauranger och caféer. Och förhoppningen är att en ny skola och en sporthall ska finnas i stadsdelen. Bebyggelsen blir mestadels låg och tät. Området ska bli barnvänligt och ha ett tydligt fokus på gång- och cykeltrafik.

Artikelbild

| RADHUS. Flera områden med radhus planeras.

– Det kallas för gåfartsområde och bilarnas hastighet begränsas till fem kilometer i timmen, säger Segerlund.

De boende och affärsägare ges tillåtelse att möblera en meter av gatan för att ge ett levande gatuliv. En ny bilväg ska dras till stadsdelen och knyta ihop den från Bensbyvägen till rondellen högre upp på Kronan. Dessutom vill kommunen att gångvägar och skidspår ska leda ut till friluftsområdena på Lulsundsberget och Ormberget.

Artikelbild

| KRONANDALEN. Så här är det tänkt att Kronandalen ska se ut.

Om det går snabbt kan det bli inflyttning någon gång under 2017-2018, enligt Segerlund. Flera bostadsföretag har visat intresse om att bygga. Kommunen planerar att sälja marken och företagen väntas kunna få markanvisningar till våren. Det ska bli hyres- och bostadsrätter.

– Vi vill ha en blandning av bostadsrätter av hyresrätter, precis som vid höghusen på Lulsundsberget, säger hon.

Artikelbild

Men för att stadsdelen ska bli verklighet måste återvinningscentralen bort. Där kvarstår en lösning på den starkt ifrågasatta flytten till Lövskatan. Lenita Ericson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, tycker att förslaget är spännande.

– Med det här som grund kommer vi att kunna skapa den nya, gröna stadsdel som Luleå behöver, säger hon.

Nästa steg blir att detaljplanelägga området. Förslaget kan antas av kommunfullmäktige i december.

david.carr@nsd.se