Arbetet med att ta bort den "mystiska brandstationen" på Skurholmen i Luleå startade för några veckor sedan i vinterskrud. Nu strömmar smältvatten från alla håll. "Taket" har rivits bort och blottar ett massivt armeringsarbete. En dörr som har lett in under Skurholmsberget har redan tidigare fyllts igen.

Det var under hösten i fjol som kommunen började arbeta med vad som skulle bli av den underjordiska byggnaden ”Den mystiska brandstationen”. Beslutet blev att riva, och skälet var att det kvarlämnade källaren orsakar fuktskador och sprickbildning på ett privat garage.

Byggnaden består av ett stort rum och en mind­re avskild del, ligger rakt under Brogatans nyare del och sträcker sig in på de privata fastigheterna Smörjaren 4 och 6. I samband med utbyggnaden av fjärrvärme placerades kulverten ovanför skyddsrummet.

Artikelbild

| Nu ska den bort den "Underjordiska brandstationen"

Rivningsarbetet startade alltså förra veckan, men stoppades på grund av att det luktade diesel. Eventuella farhågor är nu undanröjda och en grävmaskinist arbetar med rivningen.

– Det kommer att ta ett par veckor att ta ner väggarna och frakta bort allt, säger Petter Andersson, markarbetare, NCC.

Den underjordiska byggnaden byggdes under andra världskriget. Efterforskningar visar att det troligen handlar om ett brandvärn som byggdes för att skydda de boende på Skurholmen vid ett eventuellt fientligt luftanfall. Under kriget bedömdes risken som betydande sedan Skurholmsberget utrustats med luftvärnskanoner.