Bilderna inifrån Vita duvan är hämtade från arkivet mellan 1972–1977 och bildtexterna är samma som vid publicering.