Som Norrbottens Media berättade i veckan öppnas två digitala hörnor på biblioteket i Kulturens hus. När dessa invigdes gjordes det i samband med föreningen Luleå Makerspace arrangemang Makerfaire.

Det här innebar att tekniska innovationer och experiment rullade genom böckernas finrum.

– Vårt syfte med föreningen är att hjälpa människor att skapa med modern teknik, säger Peter Parnes, en av grundarna till den ideella föreningen som startades för snart sex år sedan.

Artikelbild

| Forskarna från Luleå tekniska universitet, från vänster Samuel Konatham, Thasshiwin Mathanlal och José Antonio Gordillo Martorell visade upp den teknik som landar på planeten Mars sommaren 2020.

Här fanns bland annat chansen att ta sig till en virtuell värld. I det här fallet handlade det om att åka upp i en hiss i en skyskrapa, och sedan gå ut på en planka som var utsatt på en mardrömslik höjd.

– De får prova sin höjdsjuka, men det gäller att lura sinnet, säger Peter Parnes.

Parallellt med Makerfaire sökte sig besökare till det nyinvigda tekniska rummet som ännu inte har fått något namn.

Signe och Lovisa Persson, åtta respektive tio år, fanns på plats tillsammans med pappa Sven Persson.

Artikelbild

| Noah Olsson, 10, tar sig upp i skyskrapa med hjälp av virtuella glasögon. Viktor Isaksson, 9, (till höger i bild) har precis testat gå ut på en planka på en mardrömslik höjd.

De testade den "green screen" som tog största plats. En skärm som används som bakgrund och som utövaren kan modifiera.

– Man kan i stället för det gröna lägga in en bakgrund och så kunde man lägga in djur. Vi lade in en skog, säger Lovisa som testade tekniken förra året.

Artikelbild

| Vad vore ett tekniskt virrvarr utan en robot?

– Jag gillar att göra sånt här.

Hon tror att det blir fler besök på biblioteket i framöver på grund av nyheten.

Artikelbild

| Massor av männskor hade sökt sig till Kulturens hus under lördagen.

Förklaringen är enkel.

– Därför att det här är roligt, säger hon.

Artikelbild

| Med hjälp av den här utrustningen, som skjuts upp från Ryssland sommarens 2020, kommer tester medhjälp av olika sorters salt att göras för att utröna hur mycket vatten det finns i atmosfären vid planeten Mars.

På plats fanns också forskare från Luleå tekniska universitet som visade upp teknik för en resa till planeten Mars 2020. Det är första gången som svensk teknik tar plats på mars, uppger forskaren Samuel Konatham som tillsammans med Thasshiwin Mathanlal och José Antonio Gordillo Martorell fanns på plats på Kulturens hus.

– Med den här tekniken kommer vi att ta reda på hur mycket vatten det finns i atmosfären på mars. Det är något som aldrig tidigare har gjorts, säger Samuel Konatham.

Bibliotekschefen, Lena Lundberg Vesterlund, fanns givetvis på plats. Hon förklarade att de tekniska rummen var ett sätt att modernisera berättelsen i samhället.

– Berättandet kan göras med hjälp av flera sätt än bara genom det skrivna ordet. Och det här är för att främja barns läsande och skrivande. Man bara kunna komma hit och ta del av det som händer, säger hon.