På onsdagen presenterades befolkningsstatistiken för första halvåret 2016. Enligt statistiken har Luleå ökat med 139 personer.

Går befolkningsökningen tillräckligt snabbt?

– Den är lite lurig statistiken eftersom det påverkar så mycket när studenterna lämnar i slutet av terminen. Halvårsstatistiken blir därför lite svår att bedöma och vi måste alltid se en bit in på hösten. Vi gör ett dopp under sommaren, men nu kom de interna siffrorna som visar att vi ökat igen, säger Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå och fortsätter:

– Men vi är väldigt glada över befolkningsutvecklingen och ser positivt på den. Det är inte nu som det stora lyftet kommer utan 2017 och 2018 när fler bostäder är färdigställda.

Vad behövs göras för att människor ska vilja flytta hit, men även stanna kvar? Är det bostäderna som fattas?

– Bostäderna är den avgörande frågan. Mycket finns på plats och vi satsar väldigt mycket på fritid och kultur och ett bra liv i Luleå. Det är ju bara att titta på det kommersiella utbudet av restauranger, butiker och naturupplevelser. Bostäderna är pusselbiten som saknas, säger Niklas Nordström.

Vad är nästa mål?

– Vi har valt att formulera det utifrån den stora visionen att vi ska bli 10 000 fler. Det är inte satt någon tidshorisont på detta, men vi vet bestämt att vi måste öka bostadsproduktionen för att nå målet. När vi sålde av lägenheter i Lulebo har vi märkt att vi nu har fått väsentligt fler som vill bygga, alltså byggföretag, och även de som vill förvalta bostäder. Det är helt avgörande om vi ska växa.