Cyklistvelometern toppas av Malmö, där 85 procent helt eller delvis anser att Malmö är en bra cykelkommun. 60 procent av de som svarat på enkäten instämmer i att Luleå är en bra cykelkommun.

78 procent cyklar till och från skolan och jobbet, 27 procent cyklar lika mycket på vintern som på sommaren medan 38 procent inte cyklar vintertid. 55 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att det är tryggt att cykla i Luleå. Kombinerade gång- och cykelvägar anges som det största otrygghetsmomentet i trafiken.

Totalt är det 12 642 cyklister som har svarat på enkäten. I Luleå har 193 personer besvarat enkäten; 104 kvinnor, 87 män och två som kryssat i annat.