Under onsdagen presenterade Kaunis iron, med styrelseordförande Anders Sundström. planerna för en förnyad gruvverksamhet i Kaunisvaara, med startdatum den 1 juli år 2018.

Landets näringsminister Mikael Damberg välkomnade beskedet.

– Väldigt hoppfullt. En stor dag när investerarna är beredda att starta gruvan. Det här är på riktigt, betyder mycket för Pajala och hela bygden, som har pendlat mellan hopp och förtvivlan i några år nu.

Mikael Damberg har haft fortlöpande kontakt med Anders Sundström gällande finansiering och strategiska planer. Nu betonar näringsministern vikten av att ett 80-tal tunga investerare har gått in med totalt 540 miljoner kronor i gruvprojektet.

– Flera av de här investerarna tog stort ansvar och säkrade upp anläggning och maskiner, hela kapaciteten, redan efter konkursen, för att kunna driva gruvan vidare.

Kaunis iron förvärvade gruvanläggningen för endast en (!) procent av de cirka tio miljarder kronor av obligationer och aktiekapital som Northland resources plöjde ner i projektet.

De enorma förlusterna för såväl stora aktörer som alla privata småsparare beklagas än i dag av näringsministern.

– Klart att det har varit tufft för alla småspararna, som satsade så hårt. Fortfarande jobbigt för dem.

Nu utlobar Kaunis iron uppemot 350 nya jobb i och med gruvstarten, varav ett 30-tal rekryteras till egna bolagsstaben och resten läggs ut på entreprenad.

Oro finns därmed att den ”flexibla” affärsmodellen leder till en ”flyin-flyout”-effekt som missgynnar Pajala kommun, men näringsministern vill tona ned farhågorna.

– Vi pratar ändå om en fast, kontinuerlig verksamhet, när den väl är igång. Att bygga på ”flyin-flyout” skulle bli dyrt över tid. Jag tror tvärtom att detta får stor positiv betydelse för arbetsmarknaden och entreprenörerna i Pajalaområdet.

Läs mer: Pajalagruvan: Nu dammas lastbilarna av

Läs mer: Sundström om Pajalagruvan: "Inget dumdristigt"

Inför Northlands produktionsstart 2012 gick staten in med stora infrastruktursatsningar, inte minst gällande upprustningen av vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara, som kostade närmare 2,3 miljarder kronor.

Men i nuläget har regeringen inga ytterligare löften om att stötta Pajala kommun inför nystarten.

– Än så länge har inte kommunen kommit med några propåer om det heller. Men jag för gärna samtal med dem kring de behov som kan komma framöver, säger Mikael Damberg.